Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

11/04/2017

1945 – 1950: Được hình thành vào khoảng những năm 1945-1950, hệ thống cấp nước Đà Nẵng lúc bấy giờ chủ yếu cung cấp nước cho khu vực trung tâm với các giếng khoan và hệ thống đường ống nhỏ bé. Trước 1954 – 1971: Trước năm 1954 toàn thành phố đều sử dụng nước …