1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2023-2028.

Sáng ngày 20/5, tại Hội trường Tầng 6 Trụ sở làm việc Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty, khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Về phía Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng, đại diện bà: Đinh Thị Thanh Hà – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng. Về phía lãnh đạo Công ty có ông Hồ Hương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; ông Hồ Minh Nam – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; ông Lê Đức Quý – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty; ông Lê Văn Lý – Nguyên Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cùng các ông bà trong Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty khóa XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 cùng 127 đại biểu đại diện cho 509 CB-CNV trong Công ty.

Ông Trần Phước Thương – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn khóa XI,  nhiệm kỳ 2018 – 2023

Tại Đại hội, ông Trần Phước Thương – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty khóa XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã trình bày báo cáo của Ban Chấp hành về kết quả hoạt động của Công đoàn và phong trào CNVC-LĐ nhiệm kỳ 2018 – 2023 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2028. Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Công đoàn Ngành Xây dựng thành phố trước đây và nay là Liên đoàn Lao động thành phố; sự chỉ đạo của Đảng ủy Công ty; đặc biệt là sự tạo điều kiện của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Công đoàn cơ sở Công ty đã tổ chức được nhiều hoạt động, tập hợp, động viên cán bộ đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu xây dựng Công ty ngày càng phát triển về mọi mặt; phát huy vai trò làm chủ, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ công nhân viên, người lao động; hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Với vai trò là tổ chức Công đoàn đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, trong nhiệm kỳ qua, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động luôn được Công đoàn cơ sở Công ty xác định là nhiệm vụ quan trọng nhất, xuyêt suốt trong quá trình triển khai hoạt động của tổ chức công đoàn. Công đoàn cơ sở Công ty đã phối hợp và tham gia với chính quyền để bảo đảm đời sống và thu nhập của CBCNV ổn định, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc; thực hiện các chế độ liên quan đến quyền lợi của người lao động như tiền lương, tiền thưởng, các chế độ bảo hiểm, phúc lợi… đúng, đủ và kịp thời theo các quy định hiện hành. Các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động đã được giải quyết thỏa đáng. Ban Chấp hành Công đoàn luôn chủ động, quan tâm chu đáo, hỗ trợ kịp thời đoàn viên, người lao động gặp khó khăn, gặp rủi ro bởi thiên tai, dịch bệnh,…

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty luôn chú trọng trong công tác bồi dưỡng, phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác công đoàn, cử đoàn viên tham gia các lớp đào tạo nhằm nâng cao trình độ, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở Công ty cũng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, pháp luật, đẩy mạnh các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Công tác an sinh xã hội từ thiện được duy trì thực hiện tốt, góp phần tôn vinh hình ảnh của Công ty. Đơn cử như trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Công đoàn cùng lãnh đạo Công ty đã đóng góp 500 triệu đồng chung tay cùng thành phố để hỗ trợ chống Covid-19; thăm và tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam, số tiền: 01 tỷ đồng dịp Tết Nguyên Đán hàng năm; đóng góp Quỹ vì người nghèo 68 triệu đồng/năm; Quỹ đền ơn đáp nghĩa 80 triệu đồng, phụng dưỡng 02 mẹ VNAH trên địa bàn tỉnh Quảng Nam,…

Ông Hồ Hương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu tại Đại hội

Ông Hồ Hương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty cũng nhấn mạnh, dù trong nhiệm kỳ qua có những biến động về cán bộ chủ chốt và Ban chấp hành Công đoàn nhưng qua theo dõi của Đảng ủy và lãnh đạo Công ty thì thấy được các hoạt động và phong trào của Công đoàn cũng đã có nhiều mặt tiến bộ nhất định; nhiều cán bộ, người lao động đã thể hiện được trách nhiệm và vai trò của mình trong công tác, phong trào chung của Công ty và không ngừng nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra. Với những khó khăn, thách thức đặt ra trong nhiệm kỳ mới, ông đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cần chú trọng quan tâm, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động; đặc biệt quan tâm, chăm lo tới các đoàn viên có gia đình ở xa và có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy và Công đoàn cấp trên để chủ động tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho đoàn viên công đoàn; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng cho cán bộ Công đoàn các cấp; đẩy mạnh các phong trào thi đua, trong đó chú trọng phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm đồng hành cùng chuyên môn để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Công đoàn cơ sở Công ty tiếp tục quan tâm công tác phát triển giới thiệu đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng.

Định hướng hoạt động công đoàn trong thời gian tới, để tổ chức được các hoạt động đông đảo CBCNV-LĐ tham gia, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty cần tập trung tổ chức các hoạt động hướng về người lao động, luôn làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; cần rút kinh nghiệm, đoàn kết, nhìn nhận lại những mặt còn hạn chế, thiếu xót trong thời gian qua đồng thời tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: thứ nhất, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, căn cứ vào chủ trương của Hội đồng quản trị Công ty và Liên đoàn lao động thành phố, BCH Công đoàn nghiên cứu tham mưu để đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cấp trên vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành, các hội đoàn thể khác như Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh,..nhằm tăng cường nguồn lực, hỗ trợ cho các hoạt động của Công đoàn; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động của Công đoàn, hướng về cơ sở; đẩy mạnh công tác xã hội, tiếp tục duy trì tốt và phát huy phong trào văn hóa, thể dục, thể thao nhằm tạo sự đoàn kết, phấn khởi trong tập thể góp phần tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 09 đồng chí (sau đó, qua phiên họp đầu tiên của BCH Công đoàn đã tín nhiệm bầu ông Trần Phước Thương- Phó bí thư Đảng ủy Công ty, Phó Tổng giám đốc Công ty giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028) và bầu đoàn đại biểu gồm 02 đồng chí tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Bà Đinh Thị Thanh Hà – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bà Đinh Thị Thanh Hà – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty khóa XI, nhiệm kỳ 2018- 2023. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Công ty đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, Công ty đã giới thiệu được 14 Đoàn viên ưu tú vào Đảng là con số cực kỳ ấn tượng, Công ty đã có nề nếp và truyền thống, có nguồn lực dồi dào, chính vì thế Ban Chấp hành Công đoàn tiếp tục giữ tốt nhiệm vụ và thể hiện vai trò Công đoàn trong công tác xây dựng Đảng vững mạnh. Bên cạnh đó, Bà cũng đặc biệt ấn tượng với thu nhập của người lao động các năm đều tăng, lãnh đạo Công ty đã quan tâm đến điều kiện làm việc, phúc lợi cho cán bộ, người lao động thật đáng mừng và Công đoàn cần duy trì và phát huy các thành quả đã đạt được.

Trong nhiệm kỳ tới, với mục tiêu: “Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, đoàn viên và công nhân lao động phát huy cao tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, không ngừng học tập, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, tham gia quản lý doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty; xây dựng Công ty ngày càng phát triển, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”. Trước những thách thức và tình hình kinh tế khó khăn hiện nay và sắp tới, khả năng việc làm và thu nhập của người lao động sẽ bị ảnh hưởng, Công ty cần có những chính sách đào tạo nâng cao nghiệp vụ, thực hiện chuyển đổi nghề cho người lao động để đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ trong thời kỳ công nghệ 4.0, thúc đẩy việc lao động sáng tạo, Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả, tạo không khí phấn khởi trong đội ngũ CBCNV-LĐ, thi đua hăng say trong lao động sản xuất; tích cực kêu gọi đoàn viên, người lao động tham gia sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần cùng với Công ty hoàn hành nhiệm vụ chính trị đề ra. Công ty cần chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác công đoàn; cử đoàn viên tham gia các lớp đào tạo nhằm nâng cao trình độ, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng. Với sự lãnh đạo và tạo điều kiện của Đảng, của Ban điều hành Công ty, với sự đoàn kết, tinh thần lao động của toàn thể CBCNV-LĐ, Bà cũng hi vọng Ban Chấp hành khóa mới sẽ hoàn thành tốt 09 chỉ tiêu mà Dự thảo báo cáo đã đề ra.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Không khí tại Hội trường trước khi vào Đại hội

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại Đại hội

Tổng giám đốc Hồ Minh Nam tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty khóa XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt

Đại hội chia tay các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng khóa XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

BAN TT- CĐ

Lượt xem: 93