1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2015

Chiều ngày 15/7/2015, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng, BCH Đảng bộ Công ty đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2015 để đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm của Đảng bộ Công ty, thông qua một số nhiệm vụ chính trị chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015 và nghe phổ biến những nội dung chủ yếu của Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười một của BCH Trung ương Đảng khóa XI.

Về tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Long, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên huấn Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP. Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Trường Ảnh, Bí thư Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ và toàn thể 142 đảng viên trong Đảng bộ.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Lê Văn Lý, Phó Bí thư đảng ủy trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015. Báo cáo đã nêu rõ những mặt đã làm được, những thành tích đạt được của Đảng bộ Công ty trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể:

1.      Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Sản lượng nước sản xuất đạt 35.050.474 m3 đạt 50,39% kế hoạch năm và bằng 106,71% cùng kỳ năm trước.

Sản lượng nước ghi thu đạt 28.236.799 m3 đạt 48,7% kế hoạch năm và bằng 108,33% cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ nước thất thoát 19,17% thấp hơn 1,21% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 2,7% so với Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2015.

Lắp đặt mới được 6.555 đồng hồ, bằng 95,07% kế hoạch năm, và bằng 111,94% cùng kỳ năm trước.

Doanh thu trước thuế đạt 161.240 triệu đồng, trong đó:

+ Ngành nước đạt 158.884 triệu đồng, bằng 49% kế hoạch năm và bằng 112,83% cùng kỳ năm trước

+ Ngành xây lắp đạt 2.395 triệu đồng, bằng 29,32% kế hoạch năm và bằng 91,05% cùng kỳ năm trước

2.      Công tác xây dựng Đảng:

Hoàn thành tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên cũng như toàn thể CB – CNV toàn Công ty. Tổ chức tốt Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2014 và kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930 – 03/02/2015), tổ chức cho toàn thể đảng viên và cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt các kết luận nghị quyết của BCH Trung ương Đảng lần thứ Mười (Khóa XI), học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” theo hướng dẫn số 03-HD/BPGV ngày 31/12/2014 của Đảng ủy khối Doanh nghiệp.

Ngoài ra, thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “Năm văn hóa – văn minh đô thị 2015”, Đảng bộ đã thành lập Ban Chỉ đạo, bộ phận giúp việc đang triển khai biên soạn sổ tay văn hóa doanh nghiệp, hướng dẫn các nội dung liên quan đến chỉ thị.

Sau Đại hội, BCH Đảng bộ Công ty đã có quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí đảng ủy viên; ban hành Quy chế hoạt động của BCH Đảng bộ, quy chế hoạt động của Ủy viên kiểm tra;

Cơ cấu tổ chức Đảng:

Hiện nay toàn Đảng bộ có 142 đồng chí đảng viên, trong đó có 10 đồng chí đảng viên dự bị. Trong 6 tháng đầu năm 2015, toàn đảng bộ kết nạp được 06 đồng chí quần chúng ưu tú vào Đảng.

Hầu hết các chi bộ đều sinh hoạt chi ủy và chi bộ đúng thời gian, đủ kỳ theo quy định.

3.      Công tác kiểm tra, giám sát:

Sau Đại hội Đảng bộ Công ty, Ủy ban kiểm tra đã được kiện toàn và tăng cường, đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát cũng như kế hoạch thực hiện. Trong 06 tháng đầu năm, Ủy ban kiểm tra đã duy trì sinh hoạt đúng quy định. Bên cạnh đó, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng và lãnh đạo thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đình Long đã phổ biến một số nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười một của BCH Trung ương Đảng khóa XI. Cụ thể:

– Công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII;

– Mô hình tổ chức chính quyền địa phương

– Chủ trương đầu tư xây dựng cảng hàng không trung chuyển quốc tế Long Thành

Lượt xem: 351