1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/ĐUCT ngày 05/01/2022 về chuyên đề Quân sự, Quốc phòng năm 2022, Kế hoạch số 01/KH-BCH ngày 05/01/2022, sáng 15/01/2022, Ban Chỉ huy Quân sự Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng năm  công tác Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Hồ Hương, Bí thư Đảng ủy – Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự Công ty chủ trì Hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Trần Phước Thương, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Nghị quyết số 24-NQ/ĐUCT ngày 05/01/2022 của Đảng ủy Công ty về chuyên đề Quân sự, Quốc phòng năm 2022. Nghị quyết đánh giá những kết quả đạt được, nguyên nhân những hạn chế trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Quân sự, Quốc phòng năm 2021, cụ thể:

Năm 2021, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện Nghị quyết số 14-NQ/ĐUCT ngày 15/01/2021, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Lực lượng tự vệ tham gia tốt các lớp huấn luyện, bồi dưỡng do BCH Quân sự quận Hải Châu tổ chức. Công tác xây dựng Đảng trong lực lượng tự vệ được chú trọng, có nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy các chi bộ trực thuộc, cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tình hình tư tưởng ổn định, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong mọi hoạt động. Thực hiện tốt việc lãnh đạo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, thiên tai, dịch bệnh, xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, hoạt động của Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên trong công tác Quân sự, Quốc phòng địa phương và công tác dân vận.

Đảng ủy xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 như sau:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QSQP trong tình hình mới. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân (ANND); Tập trung xây dựng Đảng bộ Công ty vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; khắc phục có hiệu quả những mặt yếu kém trên các lĩnh vực công tác.

Thực hiện hoàn thành nhiệm vụ SX-KD đi đôi với thực hiện hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.  Xây dựng lực lượng tự vệ mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có khả năng SSCĐ cao. Củng cố, kiện toàn xây dựng Ban chỉ huy quân sự có đủ  trình độ năng lực làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương sát với tình hình thực tế của Công ty. Chủ động nắm chắc tình hình, phòng chống có hiệu quả những diễn biến có thể xảy ra, ứng phó kịp thời các sự cố về thiên tại, tham gia bảo vệ an toàn sản xuất trong mọi tình huống, bảo vệ địa bàn theo phân công.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo Công ty thực hiện tốt mục tiêu, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố, Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ khối và Nghị quyết lần thứ XII của Đảng bộ Công ty ngay từ năm đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Ông Văn Mỹ, Phó Chỉ huy Trưởng, BCH Quân sự Công ty triển khai Kế hoạch số 01-KH/BCH ngày 05/01/2021 về nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng năm 2022.

Cán bộ lực lượng tự vệ ký giao ước thi đua năm 2022

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Hồ Hương – Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự Công ty đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ QS, QP năm 2021. Năm 2022 tiếp tục là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp; dịch bệnh Covid-19 có khả năng kéo dài với sự xuất hiện của nhiều biến chủng mới và nguy hiểm hơn, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh các hoạt động chống phá tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, Đảng ủy Công ty yêu cầu BCH Quân sự Công ty tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị cho cán bộ, chiến sĩ; rèn luyện đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong sinh hoạt; làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho CB-CNV trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh; xây dựng, củng cố lực lượng đảm bảo cả về số lượng và chất lượng; chủ động phương án SSCĐ; duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tham gia phòng chống dịch, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phòng chống dịch bệnh Covid-19 đạt hiệu quả; tập trung làm tốt công tác bảo vệ Cơ quan trong dịp tết Nhâm Dần 2022 và các dịp Lễ lớn trong năm; tập trung làm tốt công tác quản lý thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng tự vệ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng năm 2022.

Lượt xem: 475