1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Thông báo ngày 09/10/2019 về tình hình nhiễm mặn tại sông Cầu Đỏ được cải thiện.

Từ 20h00 ngày 08/10/2019 độ mặn nước nguồn tại NMN Cầu Đỏ giảm nhanh và đến 6h00 ngày 09/10/2019 độ mặn đã về ngưỡng dưới 1.000 mg/l. Hiện nay, Dawaco đã lấy nước ổn định tại cửa thu NMN Cầu Đỏ do đó các nhà máy nước đã vận hành cấp nước bình thường trở lại.

Dawaco kính thông báo để Quý khách hàng được biết để thuận tiện cho công việc.

Mọi vấn đề vướng mắc liên quan đến việc cung cấp nước Quý khách hàng có thể liên hệ số điện thoại 0898 190053 để được hỗ trợ thông tin.

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng./.

Lượt xem: 133