1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Thông báo về tình hình nguồn nước sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn trong dịp tết nguyên Đán Kỷ Hợi

Từ ngày 5/2/2019 nguồn nước sông Cầu Đỏ bắt đầu có hiện tượng nhiễm mặn. Độ mặn liên tục dao động, lúc 15h ngày 11 tháng 02 năm 2019 độ mặn tăng trên 1400mg/l.  Hiện tại Dawaco đang theo dõi và vận hành trạm bơm phòng mặn An Trạch cung cấp nguồn nước thô về nhà máy nước Cầu Đỏ để đảm bảo phục vụ cấp nước cho thành phố.

DAWACO kính thông báo cho quý khách hàng được biết.

Lượt xem: 170