1900 2345 22

Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng - Dawaco

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG DAWACO (CALL CENTER)
(Trực thuộc Ban Truyền Thông)

  1. Chức năng, nhiệm vụ:
  • Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng về dịch vụ cấp nước, bao gồm hóa đơn tiêu thụ nước, sản lượng tiêu thụ, giá nước, chất lượng nước… và các quy định, chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ đối với khách hàng;
  • Cung cấp thông tin đến các bộ phận liên quan các vấn đề cần giải quyết của khách hàng;
  • Thực hiện công tác đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng liên quan đến dịch vụ cấp nước;
  • Đề xuất chuẩn hóa các quy trình chăm sóc khách hàng của Công ty.

 

  • Giám Đốc Ban (Phụ trách chung): Lê Uyên Phương.
  • Phó Giám Đốc Ban                        : Đặng Nguyễn Hoài Nhi.
  • Số điện thoại liên hệ: 1900-234522