Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Xí nghiệp cấp nước Thanh Khê

I/ Tên đơn vị: XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC THANH KHÊ.

Địa chỉ: 293 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3868 696 (Tiếp nhận thông tin và giao dịch khách hàng)
0236.2243 687 (Phòng kỹ thuật)
Fax: 0236.3868 696

II. Ngày thành lập:

Xí nghiệp Cấp nước Thanh Khê thành lập ngày 26/11/2006 theo quyết định số 38/QĐ-CTCN ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.

III. Cơ cấu tổ chức:

– Tổng số CB-CNV: 57 người ( 39 Nam, 18 Nữ ) và 10 thời vụ

Trong đó:
+ Trình độ đại học: 17 người (Kỹ sư: 9 người – Cử nhân kinh tế: 8 người)
+ Cao đẳng: 3 người
+ Trung cấp: 18 người
– Các bộ phận chức năng:
+ Trưởng Xí nghiệp: Phạm Xuân Thọ
+ Phó Xí nghiệp: Nguyễn Văn Vinh
+ Phó Xí nghiệp: Nguyễn Đức Huy
+ Bộ phận giao dịch khách hàng: 07 người
+ Bộ phận kế toán, quản lý khách hàng và vật tư : 02 người
+ Bộ phận kỹ thuật: 07 người
+ Nhân viên biên đọc và quản lý khách hàng: 19 người
+ Nhân viên chăm sóc khách hàng: 16 người

Trong đó :

Nhóm nhân viên chăm sóc 1: 6 người (Trưởng nhóm : Ngô Văn Tiền – công nhân bậc 6/7)

Nhóm nhân viên chăm sóc 2: 5 người (Trưởng nhóm : Lê Phan Kỳ Trung – Kỹ sư cấp thoát nước)

Nhóm nhân viên chăm sóc 3: 5 người (Trưởng nhóm : Trương Đức – công nhân bậc 7/7)

+ Tổ xây lắp: 10 người (3 chính thức, 7 thời vụ)

Tổ trưởng : Nguyễn Anh Thắng – Kỹ sư cấp thoát nước

IV. Chức năng:

– Quản lý hệ thống cấp nước và các công trình liên quan trên địa bàn Quận Thanh Khê bao gồm: hệ thống chuyển dẫn sau đồng hồ tổng vùng, hệ thống phân phối, hệ thống ống nhánh, đồng hồ của khách hàng.

– Tiếp nhận và giải quyết đơn đề nghị lắp đặt mới, cải tạo hệ thống cấp nước của khách hàng theo quy định của Công ty.

– Quản lý và giải quyết các yêu cầu cấp nước của khách hàng theo phân cấp của Công ty.

– Phối hợp với các đơn vị bộ phận trong Công ty để tổ chức thực hiện nhiệm vụ mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch và nâng cao năng lực phục vụ khách hàng trên địa bàn .

V. Nhiệm vụ:

1. Kinh doanh cung cấp nước sạch cho các hộ gia đình và cơ quan có nhu cầu trên địa bàn Quận Thanh Khê.

2. Thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Xí nghiệp trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của Công ty giao.

3. Thực hiện thiết kế, thi công các công trình cấp nước.

4. Kiểm tra, duy tu, sửa chữa mạng lưới đường ống và đồng hồ của khách hàng trên địa bàn quản lý của Xí nghiệp

– Tổ chức thi công lắp mới và cải tạo ống nhánh đồng hồ theo đề nghị của khách hàng.

– Thay thế, bảo dưỡng đồng hồ không đọc được chỉ số, bị hư hỏng và hết hạn sử dụng theo kế hoạch.

– Quản lý theo dõi đóng mở nước của Xí nghiệp, theo đề nghị của khách hàng hoặc khách hàng vi phạm hợp đồng tiêu thụ nước.

– Quản lý, bảo dưỡng và súc xả mạng lưới tuyến ống cấp nước trên địa bàn theo phân cấp quản lý của Công ty, đảm bảo cung cấp nước đến người tiêu thụ đạt chất lượng theo quy định.

5. Công tác thi công phải đảm bảo chất lượng theo các quy định của công ty và các tiêu chuẩn, quy định của Nhà nước ban hành .

6. Ký hợp đồng và điều chỉnh hợp đồng tiêu thụ nước với khách hàng. Thực hiện công tác ghi và nhập chỉ số đồng hồ, áp giá nước theo mục đích sử dụng nước kịp thời, chính xác.

7. Kiểm tra, giám sát tỷ lệ thất thoát qua các đồng hồ tổng và tỉ lệ thất thoát chung toàn khu vực Xí nghiệp quản lý.

8. Bảo quản và sử dụng tốt toàn bộ tài sản được công ty giao quản lý, bao gồm nhà văn phòng, phương tiện làm việc, dụng cụ đồ nghề ..v..v…

9. Lập kế hoạch sản xuất – kinh doanh hàng năm của Xí nghiệp trình Công ty phê duyệt.

10. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất về công ty theo quy định. Chịu sự kiểm tra giám sát của công ty về các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Xí nghiệp.

Lượt xem: 4037