Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Ban Hành chính nhân sự

I. Tên đơn vị:            BAN HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ

Địa chỉ:       số 57 đường Xô viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Số điện thoại:       0236 – 3 696 632          /         0236 – 2 243 686

Số Fax:                 0236 – 3 697 222

II. Ngày thành lập: Ngày 06 tháng 9 năm 2010 theo quyết định số 22/ QĐ – CTCN của Giám Đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng.

III. Chức năng:

– Tham mưu, giúp việc cho giám đốc công ty và tổ chức thực hiện các việc trong lĩnh vực tổ chức lao động, quản lý và bố trí nhân lực, bảo hộ lao động, chế độ chính sách, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, bảo vệ, quân sự theo luật và quy chế công ty.

– Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận trong công ty thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định công ty

– Làm đầu mối liên lạc cho mọi thông tin của giám đốc công ty.

Nhiệm vụ:

  • Công tác văn phòng:

– Đối nội: công tác nội vụ của cơ quan, tiếp nhận, tổng hợp thông tin. Xử lý các thông tin theo chức năng, quyền hạn của phòng.

– Đối ngoại: tiếp khách, tiếp nhận tổng hợp các thông tin từ bên ngoài đến công ty. Xử lý các thông tin đó theo chức năng, quyền hạn của mình

– Tổ chức hội nghị và các buổi khánh tiết của công ty.

– Soạn thảo văn bản, trình giám đốc ký các văn bản đối nội, đối ngoại và phải chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về giá trị pháp lý của văn bản đó.

– Phát hành, lưu trữ, bảo mật con dấu cũng như các tài liệu đảm bảo chính xác, kịp thời, an toàn.

  • Công tác tổ chức, chế độ chính sách: giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cụ thể là:

– Tuyển dụng, quản lý nhân lực, điều động, thuyên chuyển người lao động.

– Giải quyết các chế độ chính sách đối với người lao động theo luật định và quy chế công ty.

– Theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của công ty.

– Lưu giữ và bổ sung hồ sơ CB-CNV kịp thời, chính xác

– Là thành viên thường trực trong hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, HĐ lương, khoa học kỹ thuật

– Tổ chức các lớp học, đào tạo bồi dưỡng kiến thức, nâng bậc thợ cho người lao động

  • Công tác bảo hộ lao động:

– Quản lý công tác vệ sinh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ khu vực văn phòng và công cộng.

– Lập kế hoạch, kiểm tra, theo dõi, duy trì  việc thực hiện chế độ bảo hộ lao động trong toàn công ty theo quy định.

– Chăm sóc sức khỏe cho người lao động: khám sức khỏe định kỳ và đột xuất, cấp cứu tai nạn lao động.

  • Công tác bảo vệ:

– Bảo vệ tài sản công ty và tài sản người lao động trong địa phận công ty.

– Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự trong toàn công ty.

– Là lực lượng chính trong lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, hỏa hoạn.

– Quản lý nhân lực thực hiện theo luật nghĩa vụ quân sự.

– Hướng dẫn, kiểm tra khách và CB-CNV khi ra vào cổng. Phối hợp cùng các bộ phận thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian làm việc.

  • Công tác phục vụ:

– Làm công tác tạp vụ, vệ sinh trong công ty.

– Đảm nhận việc cung cấp các nhu cầu phục vụ  công tác văn phòng-

  • Công tác khác:

Thực hiện các nhiệm vụ khác có tính đột xuất theo lệnh của Giám đốc công ty.

Về nhân sự:

Tổng số CB-CNV: 19 người; nam: 14 người, nữ: 5 người

Trong đó:

Thạc sĩ:                                    01

Đại học:                                   05

       Trung cấp và trình độ khác:    13

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ban:

Ông Trần Phước Thương, Kỹ sư Hóa,                  SĐT: 0913 486 321

Phó Giám đốc:

Bà Lê Thị Hồng Vân, Cử nhân Kinh tế,      SĐT: 0905 100 868

Lượt xem: 1604