Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Ban kinh doanh và QHKH

1/ Tên đơn vị: BAN  KINH DOANH VÀ QHKH

– Địa chỉ: 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

– Điện thoại: 0236.3697506, 0236.3697454, 0236.2228384.

2/ Quyết định thành lập:

Thành lập theo quyết định số 40/QĐ-CTCN của Giám đốc Công ty Cấp nước Đà Nẵng ký ngày 01/11/2006.

3/ Chức năng:

– Quản lý công tác phát hành hóa đơn, thu tiền nước và theo dõi công nợ tiền nước khách hàng tư nhân.

– Phối hợp giải quyết các đơn thư, ý kiến phản ánh của khách hàng gửi về Công ty.

– Duy trì hoạt động của hệ thống quản lý khách hàng sử dụng nước (Billing).

4/ Nhiệm vụ:

– Phát hành hóa đơn, Thu ngân viên đến từng khách hàng sử dụng nước của công ty để thu tiền nước.

– Quản lý công nợ tiền nước từng khách hàng khối tư nhân, chấm nợ,thu nợ tiền nước tại quầy, theo dõi công tác thu nợ tại các chi nhánh.

– Phối hợp các Chi nhánh theo dõi và đề nghị ngừng cung cấp nước đối với khách hàng chậm thanh toán tiền nước theo qui định trong hợp đồng.

– Duy trì và bảo dưỡng đảm bảo sự hoạt đông thường xuyên của hệ thống phần mềm quản lý khách hàng sử dụng nước (Billing)

5/ Tổ chức nhân sự:

* Tổng số CBCNV: 106 CBCNV. Trong đó có 98 Nữ CBCNV.
* Trình độ:
Thạc Sĩ: 1
Đại học: 21
Cao đẳng: 13
Trung cấp: 25

6/ Lãnh đạo đơn vị:

Giám đốc Ban: Ths. LÊ HOA

Lượt xem: 1095