Ban kinh doanh và QHKH

1/ Tên đơn vị: BAN  KINH DOANH VÀ QHKH

– Địa chỉ: 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

– Điện thoại: 0236.3697506, 0236.3697454, 0236.2228384.

2/ Quyết định thành lập:

Thành lập theo quyết định số 40/QĐ-CTCN của Giám đốc Công ty Cấp nước Đà Nẵng ký ngày 01/11/2006.

3/ Chức năng:

– Quản lý công tác phát hành hóa đơn, thu tiền nước và theo dõi công nợ tiền nước khách hàng tư nhân.

– Phối hợp giải quyết các đơn thư, ý kiến phản ánh của khách hàng gửi về Công ty.

– Duy trì hoạt động của hệ thống quản lý khách hàng sử dụng nước (Billing).

4/ Nhiệm vụ:

– Phát hành hóa đơn, Thu ngân viên đến từng khách hàng sử dụng nước của công ty để thu tiền nước.

– Quản lý công nợ tiền nước từng khách hàng khối tư nhân, chấm nợ,thu nợ tiền nước tại quầy, theo dõi công tác thu nợ tại các chi nhánh.

– Phối hợp các Chi nhánh theo dõi và đề nghị ngừng cung cấp nước đối với khách hàng chậm thanh toán tiền nước theo qui định trong hợp đồng.

– Duy trì và bảo dưỡng đảm bảo sự hoạt đông thường xuyên của hệ thống phần mềm quản lý khách hàng sử dụng nước (Billing)

5/ Tổ chức nhân sự:

* Tổng số CBCNV: 106 CBCNV. Trong đó có 98 Nữ CBCNV.
* Trình độ:
Thạc Sĩ: 1
Đại học: 21
Cao đẳng: 13
Trung cấp: 25

6/ Lãnh đạo đơn vị:

Giám đốc Ban: Ths. LÊ HOA

Lượt xem: 366