Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Xí nghiệp cấp nước Sơn Trà

I. Tên đơn vị: XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC SƠN TRÀ

Địa chỉ: Đường Đinh Thị Hòa, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3946.946.
Fax: 0236.3946.378.

II. Ngày thành lập:

Xí nghiệp Cấp nước Sơn Trà là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 27/QĐ-CT ngày 11/10/2004 của giám đốc Công ty.

III. Cơ cấu tổ chức:

– Tổng số CB-CNV: 64 người. Trong đó:

+ Nam: 52 người, Nữ: 12 người.

+ Trình độ đại học: 21 người.

+ Trung cấp: 5 người

Các bộ phận chức năng:

– Trưởng XN: Hà Văn Phước

– Phó XN: Lê Văn Tiếng

– Bộ phận giao dịch khách hàng: 04 người.

– Bộ phận kế toán, quản lý khách hàng và vật tư: 06 người.

– Bộ phận kỹ thuật: 04 người.

– Nhân viên biên đọc: 12 người

– Công nhân xây lắp: 08 người.

– Công nhân vận hành: 06 người.

– Nhân viên chăm sóc khách hàng: 17 người. Trong đó:

+ Nhóm nhân viên chăm sóc 1: 05 người. Trưởng nhóm: Trần Anh Tuấn, Kỹ sư cấp nước.

+ Nhóm nhân viên chăm sóc 2: 05 người. Trưởng nhóm: Nguyễn Công Hòa, Kỹ sư cấp nước.

+ Nhóm nhân viên chăm sóc 3: 05 người. Trưởng nhóm: Lê Đình Hưng, Kỹ sư cấp nước.

+ Nhóm nhân viên chăm sóc 4 (quản lý chung cư): 02 người. Trưởng nhóm: Văn Hữu Sơn, công nhân 7/7

– Bảo vệ: 05 người (Trực văn phòng và các trạm bơm tăng áp bán đảo Sơn Trà).

IV. Chức năng :

1. Quản lý hệ thống cấp nước và các công trình liên quan trên địa bàn Quận Sơn Trà bao gồm: hệ thống mạng lưới đường ống chuyển dẫn, hệ thống mạng lưới đường ống phân phối, trạm bơm tăng áp bán đảo Sơn Trà, hệ thống ống nhánh đồng hồ của khách hàng.

2. Tiếp nhận và giải quyết đơn đề nghị lắp đặt mới, cải tạo hệ thống cấp nước của khách hàng theo quy định của Công ty.

3. Quản lý và giải quyết các yêu cầu cấp nước của khách hàng theo phân cấp của Công ty.

4. Phối hợp với các đơn vị, bộ phận trong Công ty để tổ chức thực hiện nhiệm vụ mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch và nâng cao năng lực phục vụ khách hàng trên địa bàn .

V. Nhiệm vụ:

1. Kinh doanh cung cấp nước sạch cho các hộ gia đình và cơ quan có nhu cầu trên địa bàn Quận Sơn Trà.

2. Thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Chi nhánh trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm Công ty giao.

3. Thực hiện thiết kế và thi công các công trình cấp nước..

4. Kiểm tra , duy tu, sửa chữa mạng lưới đường ống và đồng hồ của khách hàng.

– Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa đường ống cấp nước và di dời đồng hồ của khách hàng theo yêu cầu.

– Thay thế đồng hồ định kỳ theo kế hoạch.

– Niêm chì đồng hồ sau khi lắp đặt, súc xả, sửa chữa.

– Đóng mở nước các trường hợp do sửa chữa hoặc do khách hàng vi phạm hợp đồng tiêu thụ nước.

5. Quản lý , bảo dưỡng các tuyến ống truyền tải trên địa bàn theo phân cấp quản lý cuả Công ty.

6. Lập hợp đồng tiêu thụ nước với khách hàng, các trường hợp thay đổi chủ hợp đồng tiêu thụ nước. Thực hiện công tác biên đọc, nhập số liệu và áp giá nước; theo dõi, cập nhật các trường hợp thay đổi mục đích sử dụng nước kịp thời, chính xác. Cập nhật hồ sơ lắp mới, triển khai công tác ghi đồng hồ mới ngay trong tháng lắp đặt. Lưu trữ hồ sơ khách hàng và các tuyến ống trong khu vực quản lý.

7. Kiểm tra, giám sát tỷ lệ thất thoát qua các đồng hồ tổng và tỉ lệ thất thoát chung toàn khu vực Chi nhánh quản lý.

8. Thực hiện đầy đủ chế độ súc xả đường ống định kỳ và đột xuất, đảm bảo cung cấp nước đến người tiêu thụ đạt chất lượng.

9. Bảo quản và sử dụng tốt toàn bộ tài sản được công ty giao quản lý ,bao gồm nhà văn phòng, phương tiện làm việc, dụng cụ đồ nghề ..v.v

10. Lập kế hoạch sản xuất – kinh doanh hàng năm của Chi nhánh trình Công ty phê duyệt.

11. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về công ty theo quy định. Chịu trách nhiệm về tính chính xác trong báo cáo. Chịu sự kiểm tra giám sát của công ty về các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Chi nhánh.

12. Trong công tác thi công phải đảm bảo các định mức kinh tế – kỹ thuật, chất lượng theo các quy định của công ty và các tiêu chuẩn, quy định của Nhà nước ban hành .

Lượt xem: 7348