1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Ban kỹ thuật

BAN KỸ THUẬT VÀ ĐIỀU ĐỘ

  1. Chức năng:

– Tham mưu giúp HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về quản lý kỹ thuật trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản các công trình hạ tầng đô thị;

– Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy trình kỹ thuật trong sản xuất và đầu tư xây dựng cơ bản;

– Thực hiện các hoạt động tư vấn theo đăng ký kinh doanh.

– Quản lý vận hành hệ thống SCADA;

– Quản lý vận hành phần mềm quản lý tài sản GIS;

– Theo dõi, quản lý nước thất thoát;

– Quản lý vận hành mạng lưới truyền dẫn;

  1. Nhiệm vụ:

– Khảo sát, thiết kế mới và cải tạo các đường ống cấp nước nhóm C và công trình khai thác xử lý nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thuộc chủ đầu tư trong và ngoài công ty;

– Lập kế hoạch hàng năm về phát triển, cải tạo mạng lưới đường ống cấp nước trên địa bàn thành phố;

– Lập hồ sơ dự toán xây dựng, lập khối lượng, báo giá thi công các công trình;

– Kiểm tra các hồ sơ thiết kế thi công – dự toán của các công trình của Trung tâm tư vấn Cấp thoát nước và các Xí nghiệp Cấp nước;

– Kiểm tra các đơn giá các hồ sơ dự thầu;

– Kiểm tra, giám sát việc thi công, lắp đặt, cải tạo các công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

– Nghiệm thu các công trình của chủ đầu tư ngoài công ty và do các ban ngành trong thành phố bàn giao đưa vào sử dụng;

– Kiểm tra quyết toán các công trình thi công đã giám sát;

– Phối hợp với các Xí nghiệp Cấp nước xử lý các sự cố trên mạng lưới đường ống, phân vùng tách mạng để quản lý thất thoát nước;

– Xây dựng và kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy trình, quy phạm, định mức tiêu hao vật tư trong sản xuất và vận hành hệ thống cấp nước;

– Hướng dẫn các nhà máy bảo vệ có hiệu quả nguồn nước cung cấp cho nhà máy và theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các nhà máy;

– Theo dõi tình trạng kỹ thuật MMTB-XM;

– Giám sát lắp đặt, sửa chữa MMTB-XM, bảo trì bảo dưỡng định kỳ MMTB-XM thực hiện theo đúng kế hoạch;

– Hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị trong việc sửa chữa hoặc mua sắm MMTB;

– Lập dự toán tính kinh phí đấu nối, thử áp lực súc xả cho các đơn vị ngoài đấu nối vào mạng lưới đường ống cấp nước do Công ty quản lý. Đề xuất các giải pháp kỹ thuật chống thất thoát, thất thu nước có hiệu quả;

– Chủ trì trong công tác áp dụng khoa học, công nghệ, cải tiến kỹ thuật vào sản xuất;

– Xây dựng hệ thống giám sát SCADA trên mạng lưới đường ống để thu thập dữ liệu áp lực, lưu lượng. Xây dựng hệ thống SCADA thu thập dữ liệu theo dõi chế độ vận hành bơm tại các nhà máy nước;

– Theo dõi hoạt động của các hệ thống SCADA và thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng thường xuyên;

– Xây dựng phần mềm quản lý tài sản Asset for Water;

– Cập nhật dữ liệu tài sản ống, thiết bị và khách hàng trên mạng lưới và tài sản tại các nhà máy nước;

– Phối hợp với các đơn vị tiến hành phân vùng tách mạng, quản lý thất thoát theo vùng, theo khu vực;

– Tổng hợp dữ liệu nước sản xuất, nước ghi thu tính toán thất thoát vùng cấp nước, khu vực cấp nước và cho toàn mạng lưới;

– Quản lý hệ thống ống và thiết bị van khoá, đồng hồ đo lưu lượng trên mạng truyền dẫn có đường kính từ D100mm đến D1200mm;

– Thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng, súc xả định kỳ thường xuyên mạng truyền dẫn thuộc đơn vị mình quản lý.

– Điều nước theo quy trình sản xuất, quản lý đường ống, van, đồng hồ tổng…

– Kiểm tra, giám sát tình trạng cấp nước đảm bảo điều phối nước hợp lý, đúng quy trình, quy định; tham mưu cho lãnh đạo nhà máy về phương án cấp nước phù hợp với đặc điểm dùng nước của từng khu vực và mùa vụ.

– Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc phân công.

    3.Cơ cấu tổ chức:

– Giám đốc Ban phụ trách quản lý vận hành hệ thống SCADA; phần mềm quản lý tài sản GIS, theo dõi, quản lý nước thất thoát;

– Phó Giám đốc ban phụ trách: phụ trách lập dự toán, thẩm tra hồ sơ thiết kế; giám sát hiện trường;

– Nhân viên kỹ thuật: Tư vấn thiết kế, dự toán công trình, tư vấn giám sát, thẩm tra hồ sơ thiết kế thi công – dự toán, xây dựng cơ bản;

– Nhân viên Quản lý vận hành hệ thống SCADA;

– Nhân viên Quản lý vận hành phần mềm quản lý tài sản GIS, theo dõi, quản lý nước thất thoát;

– Nhân viên văn thư, photo hoàn thiện hồ sơ dự toán.

Số điện thoại liên hệ: 0236-3697.863/3696.653

Lượt xem: 2744