1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Trước khi đặt câu hỏi, quý khách vui lòng tìm kiếm câu hỏi trong phần Khách hàng cần biết để có câu trả lời nhanh nhất. Nếu như không có câu trả lời như quý khách mong muốn. Vui lòng điền thông tin và câu hỏi theo form dưới đây: