1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Thông báo về việc làm việc theo Chỉ thị 16/Ct-Ttg của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Chỉ thị 16/Ct-Ttg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID19. Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) xin thông báo cho Quý khách hàng như sau (Click để xem nội dung chi tiết)

Lượt xem: 2705