1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Xí nghiệp cấp nước Cẩm Lệ

XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC CẨM LỆ

Địa chỉ: Lô 419-420 Khu C4 KDC Phong Bắc,P. Hoà Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP.ĐN
Điện thoại: 0236.3674674

Fax: 0236.3674674

 1. Chức năng:
 • Quản lý hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn được giao;
 • Ký hợp đồng dịch vụ cấp nước và lắp đặt đồng hồ ống nhánh cho các hộ gia đình và các đơn vị có nhu cầu tiêu thụ nước trên địa bàn quản lý;
 • Quản lý và sử dụng hiệu quả, an toàn lao động, tài sản, thiết bị, phương tiện thiết bị, vật tư mà Công ty giao cho đơn vị;
 • Thực hiện nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
 1. Nhiệm vụ:
  • Cung cấp nước sạch cho các hộ gia đình và cơ quan có nhu cầu trên địa bàn được Công ty giao quản lý;
  • Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm Công ty giao;
  • Thực hiện thiết kế và thi công các công trình cấp nước có đường kính <100 mm cho khách hàng;
  • Kiểm tra, duy tu, sửa chữa kịp thời mạng lưới đường ống, đồng hồ và ống nhánh trước đồng hồ của khách hàng trên địa bàn quản lý của Xí nghiệp:
 • Tổ chức thi công cải tạo ống nhánh đồng hồ theo đề nghị của khách hàng và biên đọc;
 • Thay thế các đồng hồ hết hạn sử dụng, không đọc được chỉ số, bị hư hỏng hoặc theo đề nghị của khách hàng sau khi kết quả kiểm tra không đạt độ chính xác quy định;
 • Sửa chữa ống bể, bảo dưỡng hệ thống cấp nước trong khu vực Xí nghiệp quản lý;
 • Quản lý, bảo dưỡng các tuyến ống truyền tải trên địa bàn theo phân cấp quản lý cuả Công ty. Nếu cần thiết yêu cầu công ty cử các đơn vị khác phối hợp, hỗ  trợ;
 • Quản lý theo dõi cắt mở nước của Xí nghiệp theo đề nghị của khách hàng hoặc khách hàng vi phạm hợp đồng tiêu thụ nước;
 • Quản lý, bảo vệ tuyến ống chuyển tải trên địa bàn; khi phát hiện hư hỏng, xì vỡ phải báo ngay về Công ty;
 • Theo Ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng tiêu thụ nước với khách hàng; nội dung hợp đồng phải đảm bảo đúng đối tượng tiêu thụ. Các trường hợp khách hàng thay đổi mục đích sử dụng, phải sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung kịp  thời;
 • Cập nhật hồ sơ lắp đặt mới, triển khai công tác ghi chỉ số đồng hồ của đồng hồ  mới ngay trong tháng lắp đặt;
 • Cập nhật dữ liệu GIS;
 • Lưu trữ hợp đồng tiêu thụ nước, hồ sơ lắp đặt đồng hồ và mạng lưới đồng ống (hồ sơ hoàn công) thuộc khu vực đơn vị quản lý;
 • Niêm chì đồng hồ sau khi lắp đặt, súc xả, sửa chữa, cắt mở nước;
 • Tổ chức công tác ghi chỉ số đồng hồ theo đúng lịch trình Công ty quy định. Đảm bảo thời gian và độ chính xác về số liệu để lập hoá đơn tiền nước;
 • Theo dõi và cập nhật tình hình công nợ tiền nước của khách hàng;
 • Chịu trách nhiệm về tỷ lệ thất thoát nước và thất thu trong khu vực đơn vị quản lý;
 • Thực hiện đầy đủ chế độ súc xả mạng lưới đường ống định kỳ và đột xuất, đảm bảo nước cung cấp đến người tiêu thụ đạt chất lượng theo quy định;
 • Bảo quản và sử dụng tốt toàn bộ tài sản được Công ty giao quản lý bao gồm nhà văn phòng, phương tiện làm việc, dụng cụ đồ nghề v.v;
 • Lập kế hoạch hoạt động hàng năm trình lãnh đạo Công ty duyệt;
 • Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về Công ty. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty giao.
 1. Cơ cấu tổ chức:
 • Giám đốc xí nghiệp – Phạm Xuân Thọ: chịu trách nhiệm điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động của Xí nghiệp.
 • Phó giám đốc xí nghiệp – Lê Kim Tài.
 • Phó giám đốc xí nghiệp – Phan Lương.

 

Lượt xem: 14404