Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Xí nghiệp cấp nước Liên Chiểu


I. Tên đơn vị: XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC LIÊN CHIỂU

Địa chỉ: 40 Ngô Văn Sở, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3733333 (Hotline và giao dịch khách hàng)
0236.3504566 (Quan hệ khách hàng)
0236.3737222 (Kỹ thuật)
0236.3740809 (Kế toán)
0236.3772620 (Nhà máy nước Hải Vân).
0236.3842222 (Trạm bơm DT602)
Fax: 0236.3738244.
Mail: capnuoclienchieu@gmail.com

II. Ngày thành lập:

Xí nghiệp Cấp nước Liên Chiểu là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 24/QĐ-CTCN ngày 05/06/2002 của giám đốc Công ty. Xí nghiệp thực hiện quản lý trực tiếp địa bàn cấp nước tại Quận Liên Chiểu, một số khu vực lân cận thuộc Quận Cẩm Lệ (Phường Hòa An) và Huyện Hoà Vang (xã Hòa Sơn, xã Hòa Ninh và xã Hòa Liên).

III. Chức năng:

– Quản lý hệ thống cấp nước và các công trình liên quan trên địa bàn Quận Liên Chiểu, một số khu vực lân cận thuộc Quận Cẩm Lệ (Phường Hòa An) và Huyện Hoà Vang (xã Hòa Sơn, xã Hòa Ninh và xã Hòa Liên) bao gồm Nhà máy nước Hải Vân; Trạm bơm tăng áp đường DT602; Trạm bơm tăng áp đường Hoàng Văn Thái; Trạm bơm tăng áp đường Âu Cơ; Hệ thống ống nhánh đồng hồ tiêu thụ nước của khách hàng; Hệ thống đường ống chuyển dẫn; Hệ thống đường ống phân phối và các trạm bơm tăng áp.

– Tiếp nhận và giải quyết đơn đề nghị lắp đặt mới, cải tạo hệ thống cấp nước của khách hàng theo quy định của Công ty.

– Quản lý và giải quyết các yêu cầu cấp nước của khách hàng theo phân cấp của Công ty.

– Phối hợp với các đơn vị bộ phận trong Công ty để tổ chức thực hiện nhiệm vụ mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch và nâng cao năng lực phục vụ khách hàng trên địa bàn .

IV. Cơ cấu tổ chức:

– Tổng số CB-CNV: 60 người (50 Nam, 10 Nữ )

Trong đó:
+ Trình độ đại học: 14 người (Kỹ sư: 10 người – Cử nhân kinh tế: 04 người)
+ Trung cấp: 06 người
– Các bộ phận chức năng:
+ Trưởng Xí nghiệp: 01 người.
+ Phó Xí nghiệp: 01 người.
+ Bộ phận giao dịch khách hàng: 04 người.
+ Bộ phận kế toán và quản lý khách hàng: 06 người.
+ Bộ phận kỹ thuật: 10 người.
+ Nhân viên biên đọc: 16 người.
+ Nhân viên chăm sóc khách hàng: 09 người.
+ Công xây lắp: 11 người (04 chính thức; 07 thời vụ).
+ Thủ kho: 01 người.
+ Nhà máy nươc Hải Vân: 07 người.

V. Nhiệm vụ:

1. Kinh doanh cung cấp nước sạch cho các hộ gia đình và cơ quan có nhu cầu trên địa bàn Quận Liên Chiểu, một số khu vực lân cận thuộc Quận Cẩm Lệ (Phường Hòa An) và Huyện Hoà Vang (xã Hòa Sơn, xã Hòa Ninh và xã Hòa Liên)

2. Thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Xí nghiệp trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của Công ty giao.

3. Thực hiện thiết kế, thi công các công trình cấp nước

4. Kiểm tra, duy tu, sửa chữa mạng lưới đường ống và đồng hồ của khách hàng trên địa bàn quản lý của Chi nhánh

– Tổ chức thi công lắp mới công trình ống nhánh đồng hồ.

– Kiểm tra, sửa chữa đường ống và di dời đồng hồ của khách hàng theo yêu cầu.

– Thay thế , bảo dưỡng đồng hồ đã hết hạn sử dụng theo kế hoạch.

– Niêm chì đồng hồ sau khi lắp đặt, súc xả, sửa chữa.

– Đóng mở nước sửa chữa mạng lưới, khách hàng yêu cầu hoặc vi phạm hợp đồng tiêu thụ nước.

5. Quản lý, bảo dưỡng các tuyến ống truyền tải trên địa bàn theo phân cấp quản lý của Công ty.

6. Công tác thi công phải đảm bảo các định mức kinh tế – kỹ thuật, chất lượng theo các quy định của công ty và các tiêu chuẩn, quy định của Nhà nước ban hành .

7. Lập hợp đồng tiêu thụ nước với khách hàng, các trường hợp thay đổi chủ hợp đồng tiêu thụ nước. Thực hiện công tác biên đọc, nhập số liệu và áp giá nước, theo dõi, cập nhật các trường hợp thay đổi mục đích sử dụng nước kịp thời, chính xác.

– Cập nhật hồ sơ lắp mới, triển khai công tác ghi đồng hồ mới ngay trong tháng lắp đặt.

– Lưu trữ hồ sơ khách hàng và các tuyến ống trong khu vực quản lý.

8. Kiểm tra, giám sát tỷ lệ thất thoát qua các đồng hồ tổng và tỉ lệ thất thoát chung toàn khu vực Chi nhánh quản lý.

9. Thực hiện đầy đủ chế độ súc xả đường ống định kỳ và đột xuất, đảm bảo cung cấp nước đến người tiêu thụ đạt chất lượng theo quy định.

10. Bảo quản và sử dụng tốt toàn bộ tài sản được công ty giao quản lý, bao gồm nhà văn phòng, phương tiện làm việc, dụng cụ đồ nghề ..v..v…

11. Lập kế hoạch sản xuất – kinh doanh hàng năm của Xí nghiệp trình Công ty phê duyệt.

12. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất về công ty theo quy định. Chịu sự kiểm tra giám sát của công ty về các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Xí nghiệp.

Lượt xem: 9139