Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Xí Nghiệp Xây Lắp Dawaco

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP CẤP THOÁT NƯỚC ĐÀ NẴNG (DAWACON) Địa chỉ: Số 10 Trịnh Công Sơn – P. Hòa Cường Nam… Xem thêm

Ban vật tư

1/ Tên đơn vị: Ban Vật Tư 2/ Quyết định thành lập: Quyết định thành lập số: 2515CĐ-QNĐN ngày 23 tháng 03 năm 1985… Xem thêm

Ban kinh doanh và QHKH

BAN  KINH DOANH VÀ QHKH Chức năng:           – Phát hành hóa đơn điện tử và biên nhận thu tiền nước… Xem thêm

Ban kế toán tài chính

 BAN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Chức năng:           – Giúp Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty quản lý, điều hành công tác… Xem thêm

Ban kỹ thuật

BAN KỸ THUẬT VÀ ĐIỀU ĐỘ Chức năng: – Tham mưu giúp HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về quản lý kỹ thuật trong lĩnh vực… Xem thêm