Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Xí Nghiệp Xây Lắp Dawaco

Tên đơn vị : Xí Nghiệp Xây Lắp Dawaco. Ngày thành lập : Ngày 11 tháng 10 năm 2004 theo quyết điịnh số 32/ QĐ –… Xem thêm

Ban vật tư

1/ Tên đơn vị: Ban Vật Tư 2/ Quyết định thành lập: Quyết định thành lập số: 2515CĐ-QNĐN ngày 23 tháng 03 năm 1985… Xem thêm

Ban kinh doanh và QHKH

1/ Tên đơn vị: BAN  KINH DOANH VÀ QHKH – Địa chỉ: 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu,… Xem thêm

Ban kế toán tài chính

I. Tên đơn vị: BAN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Địa chỉ: 57 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, p. Hòa Cường Nam, q. Hải Châu Điện thoại:… Xem thêm

Ban kỹ thuật

I.Tên đơn vị : BAN KỸ THUẬT VÀ TRUNG TÂM TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC – Địa chỉ: 57 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Xem thêm