1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Trung tâm điều độ – Quản lý mạng lưới

1. Tên đơn vị: Trung tâm điều độ – Quản lý mạng lưới

Sơ đồ

2. Ngày thành lập: Ngày 07 -5-2009 theo quyết định thành lập số 04/QĐ-CTCN ngày 07 tháng 5 năm 2009.

3. Chức năng:

– Quản lý tài sản, quản lý vận hành hệ thống cấp nước (mạng luới truyền tải).

– Quản lý áp lực và lưu lượng trên mạng lưới cấp nước, thiết lập chế độ vận hành các trạm bơm phù hợp với nhu cầu sử dụng về áp lực và lưu lượng trên hệ thống cấp nước.

– Phát hiện rò rỉ, quản lý thất thoát trên mạng lưới.

4. Nhiệm vụ:
– Xây dựng và quản lý hệ thống SCADA, theo dõi áp lực và lưu lượng trên mạng lưới đường ống và các trạm cấp nước.

– Phối hợp với XNSXN thiết lập chế độ vận hành của trạm bơm cấp 2 và trạm bơm tăng áp phù hợp theo nhu cầu áp lực và lưu lượng thực tế trên mạng lưới.

– Xây dựng, vận hành phần mềm quản lý tài sản GIS, Quản lý tài sản và tình trạng làm việc của phương tiện chuyển dẫn, đưa ra phương án và các quyết định vận hành mạng lưới đường ống chuyển dẫn nhằm bảo đảm quy định của công ty về cấp nước an toàn, lưu lượng, chất lượng và kinh tế;

– Lập kế hoạch đề xuất bảo dưởng hằng năm cho mạng lưới truyền tải.

– Đề xuất phương án xử lý khắc phục sự cố trên hệ thống mạng lưới chuyển dẫn và giám sát việc thực hiện;

– Kết hợp với các đơn vị chức năng thực hiện phân vùng tách mạng hệ thống cấp nước để kiểm soát thất thoát nước theo vùng, theo khu vực.

– Kết hợp với các Xí nghiệp Cấp nước kiểm tra xác định các khu vực có tỷ lệ thất thoát cao và lập kế hoạch dò tìm phát hiện xì bể, rò rỉ trên mạng lưới, đề xuất kịp thời sữa chữa và thay thế các tuyến ống không đảm bảo chất lượng,

5. Nhân sự:

Tổng số CBCNV: 7 người

6. Lãnh đạo:

– Giám đốc ban: Ông Văn Mỹ

– Phó Giám đốc ban : Nguyễn Thanh Tùng

– Phó Giám đốc ban : Phạm Ngọc Thanh

Lượt xem: 2153