Đơn vị trực thuộc

Trung tâm CNTT Dawaco

15/02/2022

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc cho HĐQT và Ban Điều hành về công tác quản lý, phát triển ứng dụng CNTT của toàn công ty (bao gồm hệ thống hạ tầng CNTT, các hệ thống phần  mềm, giải pháp CNTT) nhằm đảm bảo tối ưu hóa hệ thống, bảo mật, an toàn …

Ban Vật tư

BAN VẬT TƯ Chức năng, nhiệm vụ: Giúp việc cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trong công tác: mua sắm, tiếp nhận, cấp phát vật tư, thiết bị đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Công ty; Tổ chức và thực hiện việc mua sắm vật …

Ban Cố Vấn

13/11/2019

BAN CỐ VẤN Chức năng: Tham mưu và giúp việc cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty về việc quản lý sản xuất – kinh doanh, phát triển hệ thống cấp nước theo quy hoạch được duyệt, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố Đà Nẵng và các chủ …

Ban Hành chính nhân sự

19/04/2017

BAN HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ Chức năng: Giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty trong quản lý, điều hành công tác tổ chức, nhân sự, đào tạo, lao động tiền lương, hành chính -quản trị, an toàn lao động, công tác bảo vệ và quân sự của Công ty; đảm bảo điều kiện …

TRUNG TÂM QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC DAWACO

11/04/2017

TRUNG TÂM QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC DAWACO Số điện thoại liên hệ: 02363697260   Chức năng: – Quản lý hệ thống SACDA, điều khiển vận hành các nhà máy nước và các trạm bơm tăng áp trên hệ thống cấp nước. – Quản lý hệ thống SCADA theo dõi áp lực, …

Xí nghiệp cấp nước Ngũ Hành Sơn

   XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC NGŨ HÀNH SƠN Địa chỉ: 37 Trần Trọng Khiêm, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng Điện thoại: 0236.3.951333 – 0236.32243777 Fax: 0236.3951333 Chức năng: Quản lý hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn được giao; Ký hợp đồng dịch vụ cấp nước và lắp đặt đồng …

Xí nghiệp cấp nước Sơn Trà

  XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC SƠN TRÀ Địa chỉ: Đường Đinh Thị Hòa, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng Điện thoại: 0236.3946.946 Fax: 0236.3946.378 Chức năng: Quản lý hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn được giao; Ký hợp đồng dịch vụ cấp nước và lắp đặt đồng hồ …

Xí nghiệp cấp nước Cẩm Lệ

XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC CẨM LỆ Địa chỉ: Lô 419-420 Khu C4 KDC Phong Bắc,P. Hoà Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP.ĐN Điện thoại: 0236.3674674 Fax: 0236.3674674 Chức năng: Quản lý hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn được giao; Ký hợp đồng dịch vụ cấp nước và lắp đặt đồng hồ ống …