Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG.

 THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Vị trí: KỸ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA   Số lượng tuyển: 04 Mô tả công việc: Hình thức làm… Xem thêm