1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng(khóa XI).

Sáng 16/4/2015, tại hội trường Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng(Dawaco), Đảng bộ Công ty tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng(khóa XI).

Về dự Hội nghị có toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ; trưởng phó các đơn vị trực thuộc, hội đoàn thể. Hội nghị đã nghe Đồng chí Nguyễn Đình Long, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Doanh nghiệp thành phố truyền đạt những nội dung chủ yếu của nghị quyết lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Đồng chí Nguyễn Đình Long nhấn mạnh việc tổ chức Hội nghị nhằm giúp đảng viên, cán bộ, thuộc Đảng bộ nắm vững những nội dung, quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Để đảm bảo việc triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, đ/c Lê Văn Lý, Phó bí thư Đảng bộ đề nghị các cấp ủy trong Đảng bộ công ty tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Đình Long, Ủy viên Ban thường vụ,

Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Doanh nghiệp thành phố

Lượt xem: 322