A / PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHÍNH: 1. Thanh toán tiền nước tại nhà: Khách hàng trực tiếp nộp tiền nước cho Nhân viên thu tiền của Công ty Cổ phần… Xem thêm