CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TIỀN NƯỚC A / CÁC PHƯƠNG PHÁP THANH TOÁN CHÍNH: Đăng ký ủy thác cho Ngân hàng thanh toán tự động… Xem thêm